โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ/ปวดข้อ/ชาตามมือเท้า

ปวดเมื่อยok

อาการปวดมื่อยตามร่างกาย เทียบเคียงโรคในตำราแพทย์แผนไทย เช่น โรคกระษัยเส้น (อาการปวดเมื่อยเป็นๆหาย ทรมาน)  โรคในกองลม ลมเข้าเส้น ลมจับโปง(ข้อบวม) ธาตุลมพิการ ลมเข้าเส้น เส้นพิการ ลมอัมพฤก เป็นต้น

1. การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
กล้ามเนื้อทำงานมากในบางตำแหน่ง ทำให้เกิดความล้าหรือเกิดอาการหดเกร็งเฉพาะที่ ส่วนใหญ่อาการปวดแบบนี้จะปวด ๆ เมื่อย ๆ ในบริเวณของกล้ามเนื้อที่มีปัญหา มักพบที่ศอกหลังและเอวเป็นส่วนใหญ่ และมักจะเป็นผลมาจากการอยู่ในท่าใดท่าหนึ่ง ที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน ๆ เช่น นั่งก้มหลังมากเกินไป อาจจะเพราะมีความเคยชิน หรือหลังโกงจากกระดูกสันหลังทรุด กล้ามเนื้อหลังบางส่วนมีการหดเกร็งมากกว่าปกติ ทำให้ปวดได้ สาเหตุที่พบบ่อยอีกประเภทหนึ่ง คือ ท่านอนที่ไม่เหมาะสม เช่น ใช้หมอนสูงเกินไป ทำให้คอเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าปกติ ที่นอนนิ่มเกินไป พอลงไปนอนที่นอนยุบตัวลง ทำให้กระดูกสันหลังอยู่ในลักษณะโก่งงอเป็นเวลานาน พอตื่นขึ้นมาจะรู้สึกเมื่อย และในทางกลับกันถ้าใช้ที่นอนแข็งเกินไป และนอนหงายเป็นส่วนใหญ่ กระดูกสันหลังส่วนเอวจะมีการแอ่นตัวผิดปกติ เพราะส่วนก้นและสะโพกก้นติดกับพื้น หนุนให้ส่วนเอวแอ่นขึ้นทำให้ปวดหลังได้เช่นกัน การยกของหนักโดยใช้ท่าที่ไม่ถูกต้อง ก็ทำให้เกิดการปวดเจ็บที่กล้ามเนื้อได้ จึงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการยกของเป็นพิเศษ

2. อาการปวดเส้นเอ็น
พบบ่อยบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวข้อมาก ๆ เช่น บริเวณไหล่ ศอก ข้อมือ ส้นเท้า เอ็นร้อยหวาย เกิดจากการอักเสบของเส้นเอ็นในบริเวณนี้ และถ้าไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม อาจจะทำให้เกิดความพิการต่อไป เช่น ไหล่ติด ยกแขนไม่ขึ้น ทำให้ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามที่ควรจะเป็น

3. อาการปวดจากเส้นประสาท
ทำให้มีอาการปวดแสบ และร้าวไปตาม เส้นประสาทนั้น ๆ ถ้ามีอาการมาก อาจจะทำให้กล้ามเนื้อที่เลี้ยงด้วยเส้นประสาทนั้นอ่อนแรงลง ถ้าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงขาถูกกด อาจจะทำให้เดินลำบากได้ ตำแหน่งที่พบบ่อยคือที่บริเวณกระดูกคอ เกิดขึ้นจากกระดูกสันหลังบริเวณคอเสื่อม มีแคลเซียมมาเกาะ และกดลงไปที่เส้นประสาทที่ออกจากช่องระหว่างกระดูกคอ

ผู้ป่วยจะมีอาการปวดที่คอ ไหล่ และอาจจะปวด ลงไปที่แขน และมือ ส่วนใหญ่มักจะมีอาการที่คอด้านใดด้านหนึ่ง บางรายถ้าเป็นมากอาจจะเป็นทั้ง 2 ด้านก็ได้

นอกจากที่คอแล้ว บริเวณหลัง เอว ก็เกิดอาการนี้ได้บ่อยเช่นกัน ส่วนมากเกิดจากการยกของหนัก ในท่าที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ส่วนของกระดูกสันหลังที่เรียกว่า หมอนรองกระดูก ซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกสันหลัง 2 อัน เคลื่อนออกมาจากตำแหน่งเดิม มากดทับเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียง ผู้ป่วยจะเกิดอาการปวดหลังอย่างมาก และส่วนใหญ่จะเป็นแบบเฉียบพลัน จะมีอาการปวดร้าวไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง อาการปวดที่รุนแรงจนถึงขั้นต้องนอนพักหลาย ๆ วัน

4. ปวดข้อต่อ ข้อพับ
ผู้สูงอายุเป็นโรคข้อได้หลายโรค ที่เจอบ่อยได้แก่ข้อเสื่อม ส่วนมากมักพบที่หัวเข่า โดยเฉพาะในรายที่อ้วนมาก หรือในคนที่ทำงานแบกหาม ต้องแบกของน้ำหนักมาก ๆ นาน ๆ ทำให้ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกติ ผู้ที่ต้องขึ้นลงบันไดบ่อย ๆ หลาย ๆ ครั้ง และขึ้นลงอย่างรุนแรง (วิ่งหรือกระโดดลง) ทำให้กระดูกอ่อนในข้อเข่าเสื่อมมากกว่าปกติ เมื่ออายุมากขึ้นจะเกิดอาการปวดข้อได้ ลักษณะการนั่งของคนไทยที่นิยมนั่งกับพื้น โดยการนั่งพับเพียบ นั่งขัดสมาธิหรือนั่งยอง ๆ มีการพับงอของหัวเข่าอย่างมาก เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อรอบเข่า มีการยืดผิดปกติ และในช่วงที่มีการงอเข่ามาก ๆ เลือดจะมาเลี้ยงเข่าไม่สะดวก ทำให้หัวเข่าไม่แข็งแรง และเกิดปัญหาในเวลาต่อมาได้

นอกจากนี้ที่บริเวณหัวเข่าแล้ว ข้อเสื่อมบริเวณนิ้วมือก็พบได้ไม่น้อยเช่นกัน จะมีอาการปวดและข้อบวมโตกว่าปกติ ที่ข้อนิ้วมือส่วนปลายเกือบทุกนิ้ว ส่วนมากมักพบในสตรี คิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการทำงานที่ใช้มือมากเช่น ซักและบิดผ้า เป็นต้น

การปวดข้อที่เกิดจากสาเหตุอื่นได้แก่ จากโรคเก๊าท์ การติดเชื้อในข้อ และโรคข้อชนิดอื่น เช่น รูมาตอยด์ เป็นต้น ผู้ป่วยโรคเก๊าท์ส่วนใหญ่ มักจะเริ่มปวดข้อครั้งแรกในวัยกลางคน มักปวดที่ข้อที่ข้อนิ้วหัวแม่เท้าเป็นส่วนใหญ่ แต่อาจจะปวดที่ข้ออื่น ๆ ก็ได้ อาการปวดมักเริ่มในตอนกลางคืน และปวดมากขึ้นเรื่อย ๆ จนผู้ป่วยต้องตื่นขึ้นมา ที่ข้อจะมีอาการบวม แดง ร้อนชัดเจน และเจ็บมากเวลามีการเคลื่อนไหวหรือถูกกระทบกระทั่ง สาเหตุเกิดจากกรดยูริกในเลือดไปตกตะกอนที่ข้อ ทำให้เกิดการอักเสบขึ้น ในผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาอาการข้ออักเสบจากเก๊าท์ดีขึ้นแล้ว มักจะคิดว่าหายแล้ว และไม่ได้ติดตามรับการรักษาต่อไป อาจจะกลับมามีอาการปวดข้อได้อีกเป็นระยะ ๆ ส่วนมากจะพบหลังจากการปวดครั้งแรกประมาณ 5-10 ปี ดังนั้นถ้าหากได้รับการวินิจฉัยว่า ปวดข้อจากโรคเก๊าท์ ผู้ป่วยจะต้องดูแลตนเอง ควบคุมอาหารที่อาจจะกระตุ้นให้โรคกำเริบขึ้นอีก แล้วจะต้องพบแพทย์และติดตามการรักษาเป็นระยะ เพื่อควบคุมให้ปริมาณกรดยูริกในเลือดอยู่ในระดับที่เหมาะสม

5. การปวดเมื่อยเพราะเส้นเลือดเส้นเลือด
ถ้ามีการผิดปกติของเส้นเลือดแดง หรือเส้นเลือดดำก็จะทำให้เกิดอาการปวดได้ แต่ลักษณะการปวดจะแตกต่างกันไป ถ้าเส้นเลือดแดงตีบแคบลง เลือดเดินไปสู่กล้ามเนื้อไม่สะดวก จะทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยที่กล้ามเนื้อนั้น ๆ ได้ การปวดจะเป็นค่อนข้างเร็ว และมักจะมีอาการจนทำให้ผู้ป่วยต้องหยุดการเคลื่อนไหว หรือการใช้งานของกล้ามเนื้อนั้น ๆ เช่น ถ้าเส้นเลือดแดงที่ขาตีบ ถ้าเดินมากกล้ามเนื้อขาต้องการเลือดไปเลี้ยงมากขึ้น แต่เลือดไปไม่ได้ ทำให้กล้ามเนื้อทำงานต่อไปไม่ไหว เกิดอาการเจ็บปวดจนต้องหยุดเดินและนั่งพัก หลังจากหยุดเดินสักพักอาการดีขึ้น ปวดลดลง ก็สามารถจะเดินต่อไปได้อีก

6.การปวดเมื่อที่เกิดเพราะเลือดคลั่ง

************************************************************************************

อ่าน11

อาการปวดเมื่อยแบบนี้มักจะเป็นเพราะเลือดครั้่ง กล้ามเนื้ออักเสบ มักจะนวดไม่หาย ทรมาน กดนวดรุนแรงจะทำให้พบว่ามีผลเสียมากกว่า กล้ามเนื้อจะแตกช้ำจากการนวด-กด-ดัด

ผู้ที่ต้องการรักษาต้องอ่าน : การรักษาโดยแนวทางของหมอมานิตย์ ศรีพจน์

หมอมานิตย์ ขอแนะนำการรักษา 3 แบบ ได้ผลดี/น่าพอใจ

A-treatmuselpain1ok (1)

 

คนไข้ส่วนมากใฃ้ยาสูตรข้อ3 ภาพล่าง นี้ /จัดยาเป็นชุดต่อเดือน

ภาพทาopcokhout+opc

ข้อปฏิบัติระหว่างการรักษา

-หลีกเลี่ยงหรืองดอาหารรสหวาน ที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ และผลไม้รสหวานจัด

-งดอาหารรสจัด งดอาหารที่ไม่สุก ไม่สด ไม่สะอาด

-งดอาหารหวานจัด และอาหารที่มีไขมันสูง

-งดเครื่องดิ่มมีแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์

-งดอาหาร ผัก ผลไม้ดอง และงดหน่อไม้

-ออกกำลังกาย บริหารร่างกาย เพื่อขับเหงื่อเป็นประจำ

************************************************************************************

แจ้งราคาผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ถ้าต้องให้จัดยาสมุนไพรให้ ติดต่อหมอ-พนักงาน พร้อมเล่าอาการให้ทราบก่อน

1.การใช้ยารับประทานยาบำรุงบุรุษ  http://www.doctorforyou.biz/?page_id=3354  +ยาทานวด วันละ 2 ครั้ง +ถ้าดื่มน้ำกระเจี๊ยบแดงเป็นน้ำกระสายยายิ่งดี(ใช้ส่วนกลีบดอกสีแดง 4-5 ดอกต้มกับน้ำ1ลิตร ดื่มให้หมดใน1วัน ดื่มทุกวัน) + ทานวดด้วย OPC Blam เมื่อมีอาการปวดเมื่อย คลิกดูข้อมูล ยานวดนี้  http://www.doctorforyou.biz/?page_id=3404  สอบถามการจัดเป็นชุดได้ที่พนักงาน -หมอ 

3.ยาแคปซูลซูลบำรุงบุรุษ NEB / Herbals For Men Tonic./60 caps./ขวด
จัดยา        1 ขวด ราคาขวดละ 500.-บาท
จัดยา        3 ขวด /ขึ้นไป ราคาขวดละ 450.-บาท
12.Opc Balm ยานวดโอพีซี บาล์ม/35 กรัม/ขวด
จัดยา        1 ขวด ราคาขวดละ 150.-บาท
จัดยา     5-7 ขวด ราคาขวดละ 130.-บาท
จัดยา         8 ขวด /ขึ้นไป ราคาขวดละ 120.-บาท

2.การใช้ยารับประทานบำรุงสตรี http://www.doctorforyou.biz/?page_id=3369  +ยาทานวดวันละ 2 ครั้ง+ถ้าดื่มน้ำกระเจี๊ยบแดงเป็นน้ำกระสายยายิ่งดี(ใช้ส่วนกลีบดอกสีแดง 4-5 ดอกต้มกับน้ำ1ลิตร ดื่มให้หมดใน1วัน ดื่มทุกวัน) +ทานวดด้วย OPC BALM เมื่อมีอาการปวด  http://www.doctorforyou.biz/?page_id=3404 สอบถามการจัดเป็นชุดได้ที่พนักงาน -หมอ

2.ยาแคปซูลบำรุงสตรี NEB / Herbals For Women../30 caps./ขวด
จัดยา        1 ขวด ราคาขวดละ 350.-บาท
จัดยา        3 ขวด /ขึ้นไป ราคาขวดละ 300.-บาท
12.Opc Balm ยานวดโอพีซี บาล์ม/35 กรัม/ขวด
จัดยา        1 ขวด ราคาขวดละ 150.-บาท
จัดยา     5-7 ขวด ราคาขวดละ 130.-บาท
จัดยา         8 ขวด /ขึ้นไป ราคาขวดละ 120.-บาท

3.การใช้ยารับประทานยาแคปซูลพลูคาว  http://www.doctorforyou.biz/?page_id=3383  +ถ้าดื่มน้ำกระเจี๊ยบแดงเป็นน้ำกระสายยายิ่งดี(ใช้ส่วนกลีบดอกสีแดง 4-5 ดอกต้มกับน้ำ1ลิตร ดื่มให้หมดใน1วัน ดื่มทุกวัน)+ยาทานวดวันละ 2 ครั้ง หรือ ทานวดเมื่อมีอาการปวด  http://www.doctorforyou.biz/?page_id=3404 สอบถามการจัดเป็นชุดได้ที่พนักงาน -หมอ (ส่วนมากใช้ยาในข้อ3มากที่สุด)

1.ยาแคปซูลพลูคาว NEB / Comp. Houttuynia Cordata Caps./100 caps./ขวด
จัดยา        1 ขวด ราคาขวดละ 800.-บาท
จัดยา     2-3 ขวด ราคาขวดละ 700.-บาท
จัดยา     4-9 ขวด ราคาขวดละ 600.-บาท
จัดยา  10-19 ขวด ราคาขวดละ 580.-บาท
จัดยา      20  ขวด/ ขึ้นไป ราคาขวดละ 550.-บาท
12.Opc Balm ยานวดโอพีซี บาล์ม/35 กรัม/ขวด
จัดยา        1 ขวด ราคาขวดละ 150.-บาท
จัดยา     5-7 ขวด ราคาขวดละ 130.-บาท
จัดยา         8 ขวด /ขึ้นไป ราคาขวดละ 120.-บาท

คนไข้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ ข้อต่อ หรือ มีโรคหลายโรคที่พบสาเหตุ และไม่พบสาเหตุ ส่วนมากใฃ้ยาสูตรข้อ3 นี้ได้ผลชัดเจน

************************************************************************************

ต้องการเช็คราคาผลิตภัณฑ์และค่าบริการ http://www.doctorforyou.biz/?page_id=4502

ต้องการให้หมอจัดยาให้ตามความเหมาะกับโรค โปรดคุยทางไลน์ หรือ โทรศัพท์ หรือ อีเมล

************************************************************************************

ใบอนุญาต111pt1okใบประกอบ111ptok1 (1)

officeok

แผนที่เดินทางพบหมอ (โปรดโทรก่อนพบ 1-3 ชม.)

mapok

(หมอมานิตย์)โทร 082-387-7288 ไอดีไลน์ : yaforyou    (เวลา 9.30-21.00น.) email: manitsripot@gmail.com ,เมลสำรอง ttmdoctor@hotmail.com หรือติดต่อพนักงาน

QRyaforyou———————————————————————————————————————————–
(คุณนา-ฟาง/พนักงาน)โทร 081-387-9721 ไอดีไลน์ : mormanit  (เวลา 9.30-18.00 น.) สอบถามสถานะการส่ง วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ ราคาจัดชุด/เดือน วิธีการสั่งซื้อ

QRmormanit———————————————————————————————————————————–
*สอบถามพนักงาน สอบถามเลขที่ส่งพัสดุ ตรวจสอบสถานะส่งพัสดุ/ สอบถามราคาโปร/สั่งซื้อ  โทร/ไลน์  082-698-9265 ไอดี biotechno  (วัน จ.-ส. เวลา 09.15-17.30  น)

QRbiotechno——————————————————————————————————————————-—-

ปรึกษา สอบถามนอกเวลาสำหรับท่านที่มีเวลาช่วงนี้ เบอร์โทร 084-885-3122

ID: fangbung  เวลา 19.00 -24.00 น. ทุกวัน (คุณฟาง โทร/ไลน์)

email : fangyaris@gmail.com

emsok

anigifnew

188 Responses to โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ/ปวดข้อ/ชาตามมือเท้า

 1. ่may says:

  หนูขอคำปรึกษาหน่อยนะคะ พอดีคุณแม่สามีปวดขาค่ะ อาการเริ่มแรกท่านจะปวดที่สะโพกก่อนแล้วก็ชาไปที่ขา พอพาไปหาหมอคุณหมอท่านก็แจ้งมาว่าแม่กระดูกบาง และน้ำมันหล่อลื่นแห้ง ท่านก็เจ็บมาเรื่อย ๆ จะได้หนึ่งปี ท่านปวดมาก ๆ น้องสามีก็จะฉีดยาแก้ปวดให้(น้องสามีเป็นพยาบาลค่ะ) แต่เมื่อประมาณสิบวันที่ผ่านมานี้อาการของท่านจากที่ปวดสะโพกแล้วชาไปถึงขา กลายมาเป็นว่าเจ็บที่หัวเข่าแทนค่ะ แม่บอกว่าปวดมากตอนกลางคืนนอนไม่ได้ รู้สึกเหมือนเข็มร้อย ๆ มาแทง ขอรบกวนด้วยค่ะ ด้วยความเคารพ

 2. manit says:

  หมอขอแสดงความเห็นว่า มีกรดยูริคมากในข้อ มีอาการคล้ายเข็มหลายแท่ง มาทิ่มแทง และคาดว่ามีอาการของข้อเสื่อมด้วยครับ
  แนะนำรับประทาน พร้อมทาถูนวดด้วยบาล์มเป็นประจำ คลิกดูตามลิ้งค์นี้ http://www.doctorforyou.biz/?page_id=3816

 3. เอช says:

  สวัสดีครับคุณหมอมานิตย์
  พอดีดูในเวป อยากเรียนถามเรื่องกล้ามเนื้อเอกเสบ ตัวผมมีอาการ ปวดหลังจุกๆๆ ได้รักษามาเกือบปีแล้ว หมอตรวจมีนิ่วและได้สลายด้วยเสียงมาเกือบเดือนแล้ว ตอนนี้ยังมีอาการจุกๆ ยิ่งเดินมากจุกมีเหงือออกที่ศรีษะมากแล้วรู้สึกจะวูบๆ จุกๆ ไม่รูเป็นเป็นอะไร อยากปรึกษาคุณหมอมานิตย์

 4. manit says:

  ตอบคุณเอช
  อาจมีอาการอักเสบที่ไตหรือบริเวณไกล้เคียง
  เปลี่ยนแนวทางรักษามาทางนี้บ้างก้ได้ครับ

 5. ต่าย says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  ไม่ได้ออกกำลังกายเลยค่ะ ไม่ได้ทำงานหนักด้วย เป็นรีเซฟชั่นโรงแรมค่ะ เวลานอนชอบนอนตะแคง และนอนขดตัวค่ะ แต่ที่นอนก็นุ่มอยู่ค่ะ เป็นเพราะนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆด้วยรึเปล่าคะ เมื่อสองปีที่แล้วเคยเข้าโรงบาลนอนตั้งสามคืนค่ะ หมอบอกว่าข้อเข่าอักเสบ เป็นเพราะขาดวิตามินรึเปล่าคะ? หรือเป็นเพราะร่างกายเราไม่แข็งแรงคะ เพราะว่าจะชอบป่วยอยู่บ่อยๆ เป็นนู่นเป็นนี่ประจำค่ะ

 6. manit says:

  ตอบคุณต่าย
  เป็นเพราะการนั่งนาน ขาดบริหารร่างกาย และระบบการไหลเวียนของไม่สะดวก ทำให้เลือดน้ำเหลืองคั่งค้างขาดการไหลเวียน
  ควรเสริมยาสมุไพร และยาทากระตุ้นการไหลเวียน ตามคำแนะนำในเวบเพจนี้ครับ
  โทรมาปรึกษาก่อนรักษาได้ครับ

 7. เก่ง says:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  ขอรบกวนสอบถามครับ พอดีว่าแม่ผมมีอาการปวดขาแล้วชาจนเป็นตะคริว

  อยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วควรแก้อย่างไร

 8. manit says:

  ตอบคุณเก่ง
  ตะคริวเป็นเพราะเอ็นกล้ามเนื้อหดเกร็ง สาเหตุสำคัญคือการไหลเวียนของโลหิตติดขัด หรืออาจเป็นเพราะเลือดคั่งขาดการไหลเวียน
  รักษาได้ครับ ตามที่เวบเพจนี้ระบุการรักษาไว้
  โทรมาปรึกษาก่อนได้ครับ

 9. โน๊ต says:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  ด้วยกระผมนายอำนาจ อายุ 36 ปี มีอาการกล้ามเนื้อกระตุกที่คอ และไหล่ โดยมีโรคแทรกซ้อน คือโรคภูมิแพ้ อาการกล้ามเนื้อกระตุกที่คอ และไหล่ เป็นมาระยะเวลา 18 ปีแล้ว ภูมิแพ้ เป็นมาตั้งแต่เด็ก และมีการตัดต่อมทอลซินออกแล้ว ทั้งนี้อยากจะหายจากอาการดังกล่าว ทางคุฯหมอพอจะมีทางรักษาให้หายหรือพอจะทุเลาบ้างไหมครับ

 10. manit says:

  อาการแก้กล้ามเนื้อกระตุก สามารถแก้ไขได้ครับ
  โทรมาปรึกษาได้เลยครับ

 11. นัน says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ ดิฉัน ชื่อ นันค่ะ ตอนนี้ ดิฉันมีอาการ ปวดบริเวณสะโพกขวาและร้าวลงไปที่ขาค่ะ เป้นมาประมาณ 3 อาทิตย์แล้ว ตอนแรกไปพบแพทย์ และเอกซเรย์ แต่ไม่มีอะไรผิดปกติกับกระดูก ค่ะ หมอวินิจฉัยว่าเป้นกล้ามเนื้ออักเสบ โดยให้ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาแก้ปวด ยาสำหรับทา และ ยาลดกรดในกระเพาะ ค่ะ แต่อาการไม่ดีขึ้นเลย อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ ประมาณว่าอยากหายเลย ไปนวดคลายเส้น โอ๊ะโอ… 1 ชั่วโมง แทบแย่ หนักกว่าเดิม เลยให้เค้าประคบให้ ก้รู้สึกดี น่ะ แต่อาการเบา ๆ ลงบ้าง ต่อมา 2 วันก้อ เป็นอีก ระหว่างที่เป้น ก้มีออกกำลังล้างแต่ไม่หนักค่ะ วันนี้มีโอกาสได้เข้าในข้อความที่โพสต์ไว้ค่ะ จึงขออนุญาต สอบถามคุณหมอดังข้างต้นค่ะ ว่าถ้าอยากหายขาดจะต้องรักษายังไง และข้อควรระวังที่ไม่ให้เป้นอีก ทรมารมากค่ะ บางวันยังเดินไม่ตรงเลย ก้อขำตัวเองเหมือนกัน ขอแสดงความนับถือค่ะ

 12. manit says:

  ตอบคุณนัน
  โรคกล้ามเนื้ออักเสบ เกิดจากการคั่งของเลือดในมวลกล้ามเนื้อ
  ทำให้เกิดอาการปวดครับ มีทางรักษาได้ผล แต่ควปฏิบัติตยตามคำแนะนำการใช้ยา พร้อมออกกำลังแบบเบาไปก่อน หมั่นยืดกล้ามเนื้อด้วยท่าบริหารหลายท่าครับ
  -รับประทาน และทายาตามสูตรที่เขียนในเว็บเพจนี้ครับ
  ปรึกษาก่อนได้ครับ

 13. นุ says:

  สวัสดีครับคุณหมอมานิตย์
  ผมนุ พอดีดูในเวป อยากเรียนถามเรื่องกล้ามเนื้อเอกเสบ ตัวผมมีอาการ ปวดหลังจุกๆๆ ได้รักษามาเกือบปีแล้ว หมอตรวจมีนิวและได้สลายด้วยเสียงมาเกือบเดือนแล้ว ตอนนี้ยังมีอาการจุก ยิ่งเดินมากจุกมีเหงือออกที่ศรีษะมากแล้วรู้จะวูบๆ จุกมาก ไม่รูเป็นเพราะกล้ามเนื้อรึเปล่า อยากปรึกษาคุณหมอมานิตย์ ต้องขอบคุณคุณหมอที่มารบกวน

 14. manit says:

  ตอบคุณนุ
  ไม่น่าเป็นอาการจากกล้ามเนื้อครับ
  แนะนำไปตรวจไทรอยด์ ตรวจไต ตับ ลำไส้ ครับ
  ถ้าต้องการรักษาแก้อาการให้ติดต่อเข้ามาครับ

 15. อิน