โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ/ปวดข้อ/ชาตามมือเท้า

 

อาการปวดมื่อยตามร่างกาย เทียบเคียงโรคในตำราแพทย์แผนไทย เช่น โรคกระษัยเส้น (อาการปวดเมื่อยเป็นๆหาย ทรมาน)  โรคในกองลม ลมเข้าเส้น ลมจับโปง(ข้อบวม) ธาตุลมพิการ เป็นต้น

1. การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
กล้ามเนื้อทำงานมากในบางตำแหน่ง ทำให้เกิดความล้าหรือเกิดอาการหดเกร็งเฉพาะที่ ส่วนใหญ่อาการปวดแบบนี้จะปวด ๆ เมื่อย ๆ ในบริเวณของกล้ามเนื้อที่มีปัญหา มักพบที่ศอกหลังและเอวเป็นส่วนใหญ่ และมักจะเป็นผลมาจากการอยู่ในท่าใดท่าหนึ่ง ที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน ๆ เช่น นั่งก้มหลังมากเกินไป อาจจะเพราะมีความเคยชิน หรือหลังโกงจากกระดูกสันหลังทรุด กล้ามเนื้อหลังบางส่วนมีการหดเกร็งมากกว่าปกติ ทำให้ปวดได้ สาเหตุที่พบบ่อยอีกประเภทหนึ่ง คือ ท่านอนที่ไม่เหมาะสม เช่น ใช้หมอนสูงเกินไป ทำให้คอเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าปกติ ที่นอนนิ่มเกินไป พอลงไปนอนที่นอนยุบตัวลง ทำให้กระดูกสันหลังอยู่ในลักษณะโก่งงอเป็นเวลานาน พอตื่นขึ้นมาจะรู้สึกเมื่อย และในทางกลับกันถ้าใช้ที่นอนแข็งเกินไป และนอนหงายเป็นส่วนใหญ่ กระดูกสันหลังส่วนเอวจะมีการแอ่นตัวผิดปกติ เพราะส่วนก้นและสะโพกก้นติดกับพื้น หนุนให้ส่วนเอวแอ่นขึ้นทำให้ปวดหลังได้เช่นกัน การยกของหนักโดยใช้ท่าที่ไม่ถูกต้อง ก็ทำให้เกิดการปวดเจ็บที่กล้ามเนื้อได้ จึงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการยกของเป็นพิเศษ

2. อาการปวดเส้นเอ็น
พบบ่อยบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวข้อมาก ๆ เช่น บริเวณไหล่ ศอก ข้อมือ ส้นเท้า เอ็นร้อยหวาย เกิดจากการอักเสบของเส้นเอ็นในบริเวณนี้ และถ้าไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม อาจจะทำให้เกิดความพิการต่อไป เช่น ไหล่ติด ยกแขนไม่ขึ้น ทำให้ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามที่ควรจะเป็น

3. อาการปวดจากเส้นประสาท
ทำให้มีอาการปวดแสบ และร้าวไปตาม เส้นประสาทนั้น ๆ ถ้ามีอาการมาก อาจจะทำให้กล้ามเนื้อที่เลี้ยงด้วยเส้นประสาทนั้นอ่อนแรงลง ถ้าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงขาถูกกด อาจจะทำให้เดินลำบากได้ ตำแหน่งที่พบบ่อยคือที่บริเวณกระดูกคอ เกิดขึ้นจากกระดูกสันหลังบริเวณคอเสื่อม มีแคลเซียมมาเกาะ และกดลงไปที่เส้นประสาทที่ออกจากช่องระหว่างกระดูกคอ

ผู้ป่วยจะมีอาการปวดที่คอ ไหล่ และอาจจะปวด ลงไปที่แขน และมือ ส่วนใหญ่มักจะมีอาการที่คอด้านใดด้านหนึ่ง บางรายถ้าเป็นมากอาจจะเป็นทั้ง 2 ด้านก็ได้

นอกจากที่คอแล้ว บริเวณหลัง เอว ก็เกิดอาการนี้ได้บ่อยเช่นกัน ส่วนมากเกิดจากการยกของหนัก ในท่าที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ส่วนของกระดูกสันหลังที่เรียกว่า หมอนรองกระดูก ซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกสันหลัง 2 อัน เคลื่อนออกมาจากตำแหน่งเดิม มากดทับเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียง ผู้ป่วยจะเกิดอาการปวดหลังอย่างมาก และส่วนใหญ่จะเป็นแบบเฉียบพลัน จะมีอาการปวดร้าวไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง อาการปวดที่รุนแรงจนถึงขั้นต้องนอนพักหลาย ๆ วัน

4. ปวดข้อต่อ ข้อพับ
ผู้สูงอายุเป็นโรคข้อได้หลายโรค ที่เจอบ่อยได้แก่ข้อเสื่อม ส่วนมากมักพบที่หัวเข่า โดยเฉพาะในรายที่อ้วนมาก หรือในคนที่ทำงานแบกหาม ต้องแบกของน้ำหนักมาก ๆ นาน ๆ ทำให้ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกติ ผู้ที่ต้องขึ้นลงบันไดบ่อย ๆ หลาย ๆ ครั้ง และขึ้นลงอย่างรุนแรง (วิ่งหรือกระโดดลง) ทำให้กระดูกอ่อนในข้อเข่าเสื่อมมากกว่าปกติ เมื่ออายุมากขึ้นจะเกิดอาการปวดข้อได้ ลักษณะการนั่งของคนไทยที่นิยมนั่งกับพื้น โดยการนั่งพับเพียบ นั่งขัดสมาธิหรือนั่งยอง ๆ มีการพับงอของหัวเข่าอย่างมาก เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อรอบเข่า มีการยืดผิดปกติ และในช่วงที่มีการงอเข่ามาก ๆ เลือดจะมาเลี้ยงเข่าไม่สะดวก ทำให้หัวเข่าไม่แข็งแรง และเกิดปัญหาในเวลาต่อมาได้

นอกจากนี้ที่บริเวณหัวเข่าแล้ว ข้อเสื่อมบริเวณนิ้วมือก็พบได้ไม่น้อยเช่นกัน จะมีอาการปวดและข้อบวมโตกว่าปกติ ที่ข้อนิ้วมือส่วนปลายเกือบทุกนิ้ว ส่วนมากมักพบในสตรี คิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการทำงานที่ใช้มือมากเช่น ซักและบิดผ้า เป็นต้น

การปวดข้อที่เกิดจากสาเหตุอื่นได้แก่ จากโรคเก๊าท์ การติดเชื้อในข้อ และโรคข้อชนิดอื่น เช่น รูมาตอยด์ เป็นต้น ผู้ป่วยโรคเก๊าท์ส่วนใหญ่ มักจะเริ่มปวดข้อครั้งแรกในวัยกลางคน มักปวดที่ข้อที่ข้อนิ้วหัวแม่เท้าเป็นส่วนใหญ่ แต่อาจจะปวดที่ข้ออื่น ๆ ก็ได้ อาการปวดมักเริ่มในตอนกลางคืน และปวดมากขึ้นเรื่อย ๆ จนผู้ป่วยต้องตื่นขึ้นมา ที่ข้อจะมีอาการบวม แดง ร้อนชัดเจน และเจ็บมากเวลามีการเคลื่อนไหวหรือถูกกระทบกระทั่ง สาเหตุเกิดจากกรดยูริกในเลือดไปตกตะกอนที่ข้อ ทำให้เกิดการอักเสบขึ้น ในผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาอาการข้ออักเสบจากเก๊าท์ดีขึ้นแล้ว มักจะคิดว่าหายแล้ว และไม่ได้ติดตามรับการรักษาต่อไป อาจจะกลับมามีอาการปวดข้อได้อีกเป็นระยะ ๆ ส่วนมากจะพบหลังจากการปวดครั้งแรกประมาณ 5-10 ปี ดังนั้นถ้าหากได้รับการวินิจฉัยว่า ปวดข้อจากโรคเก๊าท์ ผู้ป่วยจะต้องดูแลตนเอง ควบคุมอาหารที่อาจจะกระตุ้นให้โรคกำเริบขึ้นอีก แล้วจะต้องพบแพทย์และติดตามการรักษาเป็นระยะ เพื่อควบคุมให้ปริมาณกรดยูริกในเลือดอยู่ในระดับที่เหมาะสม

5. การปวดเมื่อยเพราะเส้นเลือดเส้นเลือด
ถ้ามีการผิดปกติของเส้นเลือดแดง หรือเส้นเลือดดำก็จะทำให้เกิดอาการปวดได้ แต่ลักษณะการปวดจะแตกต่างกันไป ถ้าเส้นเลือดแดงตีบแคบลง เลือดเดินไปสู่กล้ามเนื้อไม่สะดวก จะทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยที่กล้ามเนื้อนั้น ๆ ได้ การปวดจะเป็นค่อนข้างเร็ว และมักจะมีอาการจนทำให้ผู้ป่วยต้องหยุดการเคลื่อนไหว หรือการใช้งานของกล้ามเนื้อนั้น ๆ เช่น ถ้าเส้นเลือดแดงที่ขาตีบ ถ้าเดินมากกล้ามเนื้อขาต้องการเลือดไปเลี้ยงมากขึ้น แต่เลือดไปไม่ได้ ทำให้กล้ามเนื้อทำงานต่อไปไม่ไหว เกิดอาการเจ็บปวดจนต้องหยุดเดินและนั่งพัก หลังจากหยุดเดินสักพักอาการดีขึ้น ปวดลดลง ก็สามารถจะเดินต่อไปได้อีก

6.การปวดเมื่อที่เกิดเพราะเลือดคลั่ง

อาการปวดเมื่อยแบบนี้มักจะเป็นเพราะเลือดครั้่ง กล้ามเนื้ออักเสบ มักจะนวดไม่หาย ทรมาน กดนวดรุนแรงจะทำให้พบว่ามีผลเสียมากกว่า กล้ามเนื้อจะแตกวช้ำำ จากการนวด การกด

หมอมานิตย์ ขอแนะนำการรักษา 3 แบบ ได้ผลดี/น่าพอใจ

 

1.การใช้ยารับประทาน  http://www.doctorforyou.biz/?page_id=3354  +ยาทานวด   http://www.doctorforyou.biz/?page_id=3404 

2.การใช้ยารับประทาน http://www.doctorforyou.biz/?page_id=3369  +ยาทานวด  http://www.doctorforyou.biz/?page_id=3404 

3.การใช้ยารับประทา  http://www.doctorforyou.biz/?page_id=3383  +ยาทานวด   +ยาทานวด  http://www.doctorforyou.biz/?page_id=3404

*****************************************************************************

ต้องการเช็คราคาผลิตภัณฑ์และค่าบริการ http://www.doctorforyou.biz/?page_id=4502

ต้องการให้หมอจัดยาให้ตามความเหมาะกับโรค โปรดคุยทางไลน์ หรือ โทรศัพท์ หรือ อีเมล

******************************************************************************

ปรึกษาก่อนได้ที่ หมอมานิตย์ โทร 081-3879721 หรือ 082-3877288
email: manitsripot@gmail.com  หรือ ttmdoctor@hotmail.com

ผู้สนใจรักษาฯด้วยยาในเว็บไซต์ โปรดติดต่อสอบถามกับหมอมานิตย์

ผ่านโปรแกรม line โดย add contact

เบอร์โทรนี้ 082-387-7288  ไอดี : yaforyou

081-387-9721 ไอดี : mormanit

เมื่ออยู่สถานะออฟไลน์ ให้ฝากข้อความไว้ แล้วหมอจะตอบกลับ

anigifnew

60 Responses to โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ/ปวดข้อ/ชาตามมือเท้า

 1. ่may says:

  หนูขอคำปรึกษาหน่อยนะคะ พอดีคุณแม่สามีปวดขาค่ะ อาการเริ่มแรกท่านจะปวดที่สะโพกก่อนแล้วก็ชาไปที่ขา พอพาไปหาหมอคุณหมอท่านก็แจ้งมาว่าแม่กระดูกบาง และน้ำมันหล่อลื่นแห้ง ท่านก็เจ็บมาเรื่อย ๆ จะได้หนึ่งปี ท่านปวดมาก ๆ น้องสามีก็จะฉีดยาแก้ปวดให้(น้องสามีเป็นพยาบาลค่ะ) แต่เมื่อประมาณสิบวันที่ผ่านมานี้อาการของท่านจากที่ปวดสะโพกแล้วชาไปถึงขา กลายมาเป็นว่าเจ็บที่หัวเข่าแทนค่ะ แม่บอกว่าปวดมากตอนกลางคืนนอนไม่ได้ รู้สึกเหมือนเข็มร้อย ๆ มาแทง ขอรบกวนด้วยค่ะ ด้วยความเคารพ

 2. manit says:

  หมอขอแสดงความเห็นว่า มีกรดยูริคมากในข้อ มีอาการคล้ายเข็มหลายแท่ง มาทิ่มแทง และคาดว่ามีอาการของข้อเสื่อมด้วยครับ
  แนะนำรับประทาน พร้อมทาถูนวดด้วยบาล์มเป็นประจำ คลิกดูตามลิ้งค์นี้ http://www.doctorforyou.biz/?page_id=3816

 3. เอช says:

  สวัสดีครับคุณหมอมานิตย์
  พอดีดูในเวป อยากเรียนถามเรื่องกล้ามเนื้อเอกเสบ ตัวผมมีอาการ ปวดหลังจุกๆๆ ได้รักษามาเกือบปีแล้ว หมอตรวจมีนิ่วและได้สลายด้วยเสียงมาเกือบเดือนแล้ว ตอนนี้ยังมีอาการจุกๆ ยิ่งเดินมากจุกมีเหงือออกที่ศรีษะมากแล้วรู้สึกจะวูบๆ จุกๆ ไม่รูเป็นเป็นอะไร อยากปรึกษาคุณหมอมานิตย์

 4. manit says:

  ตอบคุณเอช
  อาจมีอาการอักเสบที่ไตหรือบริเวณไกล้เคียง
  เปลี่ยนแนวทางรักษามาทางนี้บ้างก้ได้ครับ

 5. ต่าย says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  ไม่ได้ออกกำลังกายเลยค่ะ ไม่ได้ทำงานหนักด้วย เป็นรีเซฟชั่นโรงแรมค่ะ เวลานอนชอบนอนตะแคง และนอนขดตัวค่ะ แต่ที่นอนก็นุ่มอยู่ค่ะ เป็นเพราะนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆด้วยรึเปล่าคะ เมื่อสองปีที่แล้วเคยเข้าโรงบาลนอนตั้งสามคืนค่ะ หมอบอกว่าข้อเข่าอักเสบ เป็นเพราะขาดวิตามินรึเปล่าคะ? หรือเป็นเพราะร่างกายเราไม่แข็งแรงคะ เพราะว่าจะชอบป่วยอยู่บ่อยๆ เป็นนู่นเป็นนี่ประจำค่ะ

 6. เก่ง says:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  ขอรบกวนสอบถามครับ พอดีว่าแม่ผมมีอาการปวดขาแล้วชาจนเป็นตะคริว

  อยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วควรแก้อย่างไร

 7. manit says:

  ตอบคุณต่าย
  เป็นเพราะการนั่งนาน ขาดบริหารร่างกาย และระบบการไหลเวียนของไม่สะดวก ทำให้เลือดน้ำเหลืองคั่งค้างขาดการไหลเวียน
  ควรเสริมยาสมุไพร และยาทากระตุ้นการไหลเวียน ตามคำแนะนำในเวบเพจนี้ครับ
  โทรมาปรึกษาก่อนรักษาได้ครับ

 8. manit says:

  ตอบคุณเก่ง
  ตะคริวเป็นเพราะเอ็นกล้ามเนื้อหดเกร็ง สาเหตุสำคัญคือการไหลเวียนของโลหิตติดขัด หรืออาจเป็นเพราะเลือดคั่งขาดการไหลเวียน
  รักษาได้ครับ ตามที่เวบเพจนี้ระบุการรักษาไว้
  โทรมาปรึกษาก่อนได้ครับ

 9. โน๊ต says:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  ด้วยกระผมนายอำนาจ อายุ 36 ปี มีอาการกล้ามเนื้อกระตุกที่คอ และไหล่ โดยมีโรคแทรกซ้อน คือโรคภูมิแพ้ อาการกล้ามเนื้อกระตุกที่คอ และไหล่ เป็นมาระยะเวลา 18 ปีแล้ว ภูมิแพ้ เป็นมาตั้งแต่เด็ก และมีการตัดต่อมทอลซินออกแล้ว ทั้งนี้อยากจะหายจากอาการดังกล่าว ทางคุฯหมอพอจะมีทางรักษาให้หายหรือพอจะทุเลาบ้างไหมครับ

 10. manit says:

  อาการแก้กล้ามเนื้อกระตุก สามารถแก้ไขได้ครับ
  โทรมาปรึกษาได้เลยครับ

 11. นัน says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ ดิฉัน ชื่อ นันค่ะ ตอนนี้ ดิฉันมีอาการ ปวดบริเวณสะโพกขวาและร้าวลงไปที่ขาค่ะ เป้นมาประมาณ 3 อาทิตย์แล้ว ตอนแรกไปพบแพทย์ และเอกซเรย์ แต่ไม่มีอะไรผิดปกติกับกระดูก ค่ะ หมอวินิจฉัยว่าเป้นกล้ามเนื้ออักเสบ โดยให้ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาแก้ปวด ยาสำหรับทา และ ยาลดกรดในกระเพาะ ค่ะ แต่อาการไม่ดีขึ้นเลย อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ ประมาณว่าอยากหายเลย ไปนวดคลายเส้น โอ๊ะโอ… 1 ชั่วโมง แทบแย่ หนักกว่าเดิม เลยให้เค้าประคบให้ ก้รู้สึกดี น่ะ แต่อาการเบา ๆ ลงบ้าง ต่อมา 2 วันก้อ เป็นอีก ระหว่างที่เป้น ก้มีออกกำลังล้างแต่ไม่หนักค่ะ วันนี้มีโอกาสได้เข้าในข้อความที่โพสต์ไว้ค่ะ จึงขออนุญาต สอบถามคุณหมอดังข้างต้นค่ะ ว่าถ้าอยากหายขาดจะต้องรักษายังไง และข้อควรระวังที่ไม่ให้เป้นอีก ทรมารมากค่ะ บางวันยังเดินไม่ตรงเลย ก้อขำตัวเองเหมือนกัน ขอแสดงความนับถือค่ะ

 12. manit says:

  ตอบคุณนัน
  โรคกล้ามเนื้ออักเสบ เกิดจากการคั่งของเลือดในมวลกล้ามเนื้อ
  ทำให้เกิดอาการปวดครับ มีทางรักษาได้ผล แต่ควปฏิบัติตยตามคำแนะนำการใช้ยา พร้อมออกกำลังแบบเบาไปก่อน หมั่นยืดกล้ามเนื้อด้วยท่าบริหารหลายท่าครับ
  -รับประทาน และทายาตามสูตรที่เขียนในเว็บเพจนี้ครับ
  ปรึกษาก่อนได้ครับ

 13. นุ says:

  สวัสดีครับคุณหมอมานิตย์
  ผมนุ พอดีดูในเวป อยากเรียนถามเรื่องกล้ามเนื้อเอกเสบ ตัวผมมีอาการ ปวดหลังจุกๆๆ ได้รักษามาเกือบปีแล้ว หมอตรวจมีนิวและได้สลายด้วยเสียงมาเกือบเดือนแล้ว ตอนนี้ยังมีอาการจุก ยิ่งเดินมากจุกมีเหงือออกที่ศรีษะมากแล้วรู้จะวูบๆ จุกมาก ไม่รูเป็นเพราะกล้ามเนื้อรึเปล่า อยากปรึกษาคุณหมอมานิตย์ ต้องขอบคุณคุณหมอที่มารบกวน

 14. manit says:

  ตอบคุณนุ
  ไม่น่าเป็นอาการจากกล้ามเนื้อครับ
  แนะนำไปตรวจไทรอยด์ ตรวจไต ตับ ลำไส้ ครับ
  ถ้าต้องการรักษาแก้อาการให้ติดต่อเข้ามาครับ

 15. อิน says:

  สวัสดีค่ะ
  มีอาการปวดเมื่อยตามข้อกระดูก ปวดขา ปวดแขน ปวดหลังเป็นประจำ ปวดหลังมาก มีเสียงกระดูกลั่นตามข้อมือ ข้อเท้า กระดูกคอ กระดูกสันหลัง และตามนิ้วมือ เป็นเพราะอะไร สามารถรักษาอาการปวดได้ไหมค่ะ

 16. manit says:

  ตอบคุณอิน
  แนะนำเบื้องต้นคือ
  -ถ้าอาชีพของคุณต้องนั่งนานไปหรือต้องทำงานหนัก ต้องแบ่งเวลาบริหารร่างกายเป็นระยะๆ
  -ถ้ามีอาการท้องอืด มีลมในท้องมาก ต้องงดอาหารรสจัด และย่อยยาก งดดื่มน้ำอัดลม
  -ออกกำลังกาย 20-40 นาที
  -ใช้ยาช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด และลดอาการอักเสบตามกล้ามเนื้อ และข้อ (ข้อนี้ปรึกษาก่อนได้เชิญติดต่อเข้ามาครับ)

 17. says:

  สวัสดีครับ
  ผมเป็นคนใช้โน๊ตบุ๊คทำงานบ่อยคร้ั้ง ช่วงแรกอาการที่เป็นคือปวดตรงคอ กล้ามเนื้อคอเกร็งและจะเป็นเฉพาะเวลาใช้คอม แร้วอาการเริ่มรุนแรงจนต้องไปฝังเข็มซึ่งก็หายแค่ชั่วคราว แล้วช่วงหลังอาการหนักขึ้นถึงขั้นไม่ว่าจะเล่นคอมหรือไม่เล่น แค่นั่งเฉยๆ ก็มีอาการคอเกร็ง ปวดตรงสะบัก ไหล่ และมีอาการเหมือนหายใม่ออก ช่วงหลังนี่เหมือนจะปวดตรงไขสันหลังและลามไปทั่ว หัวหน้าที่ทำงานแนะนำให้ไปนวดแผนไทยก็แล้ว กินยาก็แล้วอาการไม่ดีขึ้น อยากรบกวนคุณหมอว่า 1) ถ้าต้องรักษาให้หายขาดทำได้ไหม และราคาแพงไหม (เพราะผมรักษา2) ผมมี search จาก google เกี่ยวกับวิธีการรักษาของโรคนี้เขาบอกต้องแก้ที่จุดกดเจ็บให้หายขาดเช่นให้ยาควบคู่การฝังเข็ม ยังไงรบกวนคุณหมออบอีเมล์ให้ด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ปล.ถ้าอีเมล์นี้ถูกส่งผิดประการใด ต้องชออภัย มา ณ ที่นี้ด้ววย

 18. manit says:

  ตอบคุณส
  ผมเป็นคนใช้โน๊ตบุ๊คทำงานบ่อยคร้ั้ง ช่วงแรกอาการที่เป็นคือปวดตรงคอ กล้ามเนื้อคอเกร็งและจะเป็นเฉพาะเวลาใช้คอม แร้วอาการเริ่มรุนแรงจนต้องไปฝังเข็มซึ่งก็หายแค่ชั่วคราว แล้วช่วงหลังอาการหนักขึ้นถึงขั้นไม่ว่าจะเล่นคอมหรือไม่เล่น แค่นั่งเฉยๆ ก็มีอาการคอเกร็ง ปวดตรงสะบัก ไหล่ และมีอาการเหมือนหายใม่ออก ช่วงหลังนี่เหมือนจะปวดตรงไขสันหลังและลามไปทั่ว หัวหน้าที่ทำงานแนะนำให้ไปนวดแผนไทยก็แล้ว กินยาก็แล้วอาการไม่ดีขึ้น : (หมอ)อาการของโรคกล้ามเนื้ออักเสบชนิดรุนแรง มีเลือดตกค้างในกล้ามเนื้อมาก และปล่อยไว้นานๆจะเสี่ยงต้อกล้ามเนื้อตายครับ การรักษาให้ได้ผลดีคือรับประทานทานยาสมุนไพรและ opc บาล์ม +วิตามิน+นวดไทยเป็นบางครั้ง

 19. เล็ก says:

  เรียนคุณหมอค่ะ
  คุณแม่ป่วยเป็นรูมาตอยด์มาหลายปีแล้วคะและตอนนี้รักษาอาการโดยการกินยาของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งคะ แต่รู้สึกกังวลมากๆเพราะคุณแม่ร้องปวดตลอดทั้งวันเลยค่ะ กินยาแก้ปวดอยู่ตลอดเวลา. เลยอยากจะขอคำแนะนำจากคุณหมอว่ามียาที่จะช่วยโรคนี้ได้มั้ยคะ
  ช่วยคนแก่ๆสักคนนะค่ะ ขอขอบพระคุณมากคะ

 20. manit says:

  ตอบคุณเล็ก
  มียาฃ่วยลดอาการปวดตามข้อครับ
  ติดต่อเข้ามารักษาครับ

 21. กุ้ง says:

  สวัสดีค่ะ
  หนูไปหาหมอที่โรงพยาบาล หมอบอกว่า เป็นโรคปลายประสาทเสื่อม ส่วนหมออีกโรงพยาบาลหนึ่ง หมอบอกว่า เป็นโรคปลายประสาทอักเสบ สับสนไม่รู้ว่าเป็นอะไร มีอาการ ชาบริเวณศรีษะและใบหน้าค่ะ รับประทานยาตามที่หมอท่านจัดให้มาแต่ไม่ดีขึ้นค่ะ ช่วยรักษาได้ไหมค่ะ

 22. manit says:

  ตอบคุณ
  โรคหนึ่งโรคอาจเรียกชื่อต่างกันบ้าง ไม่ใช่ปัญหาครับ การรักษาให้หายเป็นปกติเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
  โรคปลายประสาทเสื่อมจากการอักเสบ สามารถรักษาได้
  ปรึกษาก่อนได้ครับ

 23. Dee says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ
  หนูมีอาการปวดเมื่อยตามตัวสะสมมาหลายปี ลักษณะทำงานนั่งอยู่หน้าคอมฯ
  อาการเริ่มจากปวดหลังก่อนและก็ไปนวดแผนโบราณก็ไม่หายหรือจะเกิดการอักเสบจากการนวดหรือเปล่า? แต่ไปหาหมอแผนปัจจุบันก็บอกว่าเป็นอาการที่เป็นกันทั่วไปเนื่องจากนั่งทำงานหน้าคอมฯ นานๆ ต่อมาก็มีอาการปวดคอและไหล่ สุดท้ายก็ปวดเมื่อยไปทั้งตัว และเวลาขยับมือไปมากระดูกก็จะมีเสียงลั่น รบกวนคุณหมอแนะนำวิธีรักษาอาการปวดให้หายด้วยค่ะ

  อัมรัตน์

 24. manit says:

  ตอบคุณ Dee
  อาการปวดเมื่อยตามตัวสะสมมาหลายปีคือ มีอาการปวดคอและไหล่ ปวดเมื่อยไปทั้งตัว และเวลาขยับมือไปมากระดูกก็จะมีเสียงลั่น
  อาการแบบสามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ครับ
  -รับประทานยาเพื่อให้เลือดไม่เหนียวไหลเวียนสะดวก
  -ใช้ โอพีซีบาล์ม ทาบริเวณหลังไหล่ หัวไหล่ และคอ เป็นประจำ ทุกวัน
  -ปรับเก้าอี้นั่งใช้คอม. ให้สูงขึ้นให้สามารถปล่อยหัวไหล่ตกลงตามความโน้มถ่วง (ไม่ให้แขนหรือศอกคล้ำบนโต๊ะจะทำให้กล้ามเนื้อทำงานหนักไป)
  ต้องการรักษาให้หายหรือดีขึ้นติดต่อเข้ามาครับ

 25. อ้น says:

  สววัสดีค่ะ อยากปรึกษาหน่อยค่ะ ไม่รุ่าเปน้พราะอ่ะไร คุณพ่อค่ะ เวลาเดินมากๆ บางครั้งเดินแปปเดียว็เป็น คือมีอาการร้อนต้นขาค่ะ ร้อนจนต้องเออาอ่ะไรรเย็นๆประะคบ เป็นแบบนี้ตลอดเลยค่ะ เกี่ยวกับระบบประสามรรึเปล่าค่ะ เพราะจริงแล้วผิวก้อไม่ได้ร้อนอ่ะไร แต่พ่อรุสึกร้อนมากอ่ะค่ะ ขอคำปรึกษาด้วยนะค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 26. manit says:

  ตอบคุณ อ้น
  อาการร้อนเท้า มาจากระบบการไหลเวียนของเลือดน้ำเหลืองไม่ดี ครับ

 27. ผกา says:

  มีอาการปวดตามกล้ามเนื้อ ทั่วร่างกาย ลุกนั่งลำบาก นั่งเก้าอี้ พอลุกขึ้นจะปวดมาก แข็งเกร็งที่หน้าขา แขน หัวไหล่ ทั่วทั้งตัว เหมือนว่าออกกำลังกายมาอย่างหนัก ไม่หายปวดเลย ตามข้อเวลาขยับ ดังก๊อก ก๊อก แก๊ก แก๊ก ตลอด เหมือนน้ำมันไขข้อหมดค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นอะไรกันแน่
  รักษามา ห้า หก เดือนแล้ว ยังเป็นเหมือนเดิม อายุ สี่สิบค่ะ ตอนนี้ต้องออกจากงาน ทำไม่ได้ค่ะ ปวด ช่วยแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 28. manit says:

  ตอบคุณ ผกา
  -ผลมาจากเส้นเลือดดำตีบตัน การไหลเวียนของเลือดของเลือดดิดขัด ทำให้เกิดอาการตึง เกร็ง ปวดเมื่อย
  -การรักษา :ทานยาบำรุงสตรี -ทานวิตามินบีรวม -โอพีซี บาล์ม ใช้อย่างต่อเนื่องจนหายเป็นปกติ

 29. อดุลย์ says:

  สวัสดีครับ ผมอยากจะปรึกษาอาการหน่อยครับ
  อาการ ผิวหนังทั้ง2ขา ชามาเกือบ3เดือนแล้วครับ ไปหาหมอ เค้าว่าขาดวิตมินบี ให้มาทานจะ2เดือนแล้วอาการก็ยังเหมือนเดิม ก็เลยอยากจะมาปรึกษาหน่อยครับ
  ปล.ไม่มีอาการปวดเมื่อยหรือ่อนแรงแต่อย่างใดนะครับ ปกติทุกอย่างแค่ชาที่ผิวหนังทั้ง2เท้า จากปลายเท้ามาถึงหัวเข่า

 30. manit says:

  ตอบคุณ อดุลย์
  อาการผิวหนังชา เกิดจากเส้นโลหิตดำตีบตัน โลหิตไหลเวียนไม่สะดวก
  การรักษาให้หายเป็นปกติ
  -รับประทานยาบำรุงบุรุษ และทาถูนวด ด้วย OPC บาล์ม ทุกวัน
  -ไม่ควรนั่งนาน ควรบริหารเท้า หมุนข้อเท้าบ้าง
  -หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมีไขมันสูง และของหวาน

 31. มิริน says:

  คุณแม่ มีอาการปวดตามร่างกาย และก็ไม่สามารถนั่ง ได้ เนื่องจากเวลานั่งคุณแม่จะมีอาการปวดมาก เดินก็รู้สึกปวดมาก ต้องนอนนิ่งอย่างเดียว ก่อนน่านี้เป็นเวลานานหลาย ๆๆๆ ปี พอคุณแม่มีอาการปวดก็จะทานยาชุดแก้ปวด จนเวลานี้คุณแม่ปวดมากจนไม่สามารถลุก นั่ง ยืน เดิน ได้ ไปหาคุณหมอ ทาน ยา หรือ อะไร ต่าง ๆๆๆ นานา คุณแม่ก็มีอาการเหมือนเดิม รบกวนคุณช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ สงสารคุณแม่มากเลยค่ะ

 32. manit says:

  ตอบคุณ มิริน
  แนะนำยาที่นี่
  -ทานยาแคปซูลพลูคาว ระงับเอ็นไซม์ที่ทำให้ปวด ครั้งละ 3 แคปซูลวันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
  -ทาถูนวดด้วย โอพีซีลาล์ม ทุกวัน
  -งดอหารสัตว์ปีก ของหมัหดอง หน่อไม้ทุกชนิด
  -รับประทานอาหารย่อยง่าย
  ทำตามนี้ อาการจะดีขึ้นเรื่อยๆจนน่าพอใจ

 33. Arunrat says:

  สวัสดีคะ ขอคำแนะนำด้วยนะคะ ดิฉันรู้สึกปวดที่สะโพกด้านขวาและร้าวลงมาตามขา เป็นมานานมากแล้ว และตอนนี้ปวดหัวเข่ามาก. ข้อเท้าบวม ขาแข็ง.จนเดินไม่ได้ หมอบอกว่าเกิดจากการเดินมาก ยืนมาก เป็นเวลานาน หมอฉีดยาและให้ยามากิน ก็ดีขึ้น แต่พอยาหมด ก็กลับมาเป็นอีก กลับไปหาหมออีก ก็ได้ยามากินอีก พอยาหมดก็เป็นอีก หมอเลยให้ตรวจเลือดหาเก๊าท์. ผลเลือดปกติ แล้วทำไมถึงไม่หายขาดคะ กรุณาแนะนำด้วยคะ

 34. manit says:

  ตอบคุณ Arunrat
  ผลจากการคลั่งโลหิตตามกล้ามเนื้อ และ มีการอักเสบร่วมด้วย
  มาเริ่มรักษาแนวทางนี้ได้ครับ

 35. wanmai says:

  อยากปรึกษาหน่อค่ะ

  พอดีอายุหนูแค่ 22 เอง ค่ะ แต่ชอบปวดเมื่อยทั้งตัว โดยเฉพาะหลัง ต้นคอ ไหล่ หมุนคอแต่ละทีนี่ ลั่นก๊อปแก๊ป เป็นไรมากไหมค่ะ เป็นมานานละด้วย

 36. manit says:

  ตอบคุณ wanmai
  -ปัญหาปวดเมื่อยทั้งตัว โดยเฉพาะหลัง ต้นคอ ไหล่ เกิดจากไหลเวียนของโลหิตไม่สมบูรณ์
  ใช้โอพีซีบาล์ม และรับประทานยาปรับสถาพร่างกาย

 37. Suhunsa says:

  พอดีหนูอายุ 22ปีค่ะ เจ็บเหมือนเข็มแทง ที่บริเวณ กล้ามเนื้อนิ้วโป้ง ลูบบริเวณนั้น ก็ชาๆ แล้วเข็ดแขน ไหล่ และรู้สึกชา จากคอลงมาถึงแขน เคยบริจาคเลือดมาแล้ว2ครั้ง เกี่ยวกันป่าวค่ะ เพราะครั้งหลัง รู้สึก ความเข้มข้นของเลือดน้อยด้วยอ่าค่ะ

 38. manit says:

  ตอบคุณ Suhunsa
  -เป็นอาการของเส้นเอ็นอักเสบ ไม่เกี่ยวข้องกับการบริจาคเลือดครับ

 39. ต๋อม says:

  :-)มีอาการปวดบั้นเอว แก้มก้น เหมือนเข็มทิ่ม นั่งได้ไม่ถึง 15 นาทีเลยค่ะ เวลานอนหงายเหมือนนอนทับกระดูกบริเวณก้นกบค่ะ มีทางรักษาไหมคะ หมอบอกว่าหมอนรองกระดูกเสื่อมค่ะ

 40. manit says:

  ตอบคุณ ต้อม
  -ลองไปตรวจที่ รพ ก่อนครับ แล้วมาแจ้งว่าเป็นอะไร

 41. สุดารัตน์ says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  คุณแม่อายุ 70 ปี เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งคุณหมอท่านบอกว่ามีวิธีเดียวที่จะรักษาคุณแม่ คือการเปลี่ยนเข่า คุณแม่ทานยาประจำค่ะ คือ ULTRACET และ NIDOL แต่ปัจจุบันนี้อาการคุณแม่คือเวลานอนมือจะกำไม่ค่อยได้ หากพยายามกำแล้วก็คลายออกยาก จะชา และขาจะเดินช้า ไม่ค่อยจะมีแรง และท่านจะเจ็บกระดูกทั่วร่างกาย ซึ่งทำให้ดิฉันคิดมาก ได้พาท่านไปตรวจที่โรงพยาบาล ไม่มีโรคประจำตัวใดๆค่ะ นอกจากเข่าและปวดกระดูก สงสารท่านค่ะ คุณหมอมีวิธีหรือตัวยาอันใดที่จะทำให้ร่างกายท่านดีเร็ววันดิฉันจะรีบไปซื้อทันที กรุณาตอบมาด่วนนะคะ ขอบพระคุณค่ะ

 42. manit says:

  ตอบคุณ สุดารัตน์
  -ไม่ตอบในเว็บบอร์ดนี้ครับ เรื่องละเอียดอ่อนมาก
  แนะนำคุณ ติดต่อมาทางไลนื หรือ โทรมาครับ

 43. may says:

  อยากรบกวนถามค่ะ พอดีว่าแฟนของหนูมีอาการปวดหลังมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ร่วมปีกว่าได้ จนปีนี่เริ่มมีอาการหายใจไม่ออก ชาปขนและขา
  ไปจนถึงส้นเท้า ไปพบหมอเอ็กซเรย์แล้วหมอบอกว่ากระดูกไม่เป็นอะไร หมอนรองไม่เป็นไร ให้กลับบ้านออกกำลังกาย ด้วยท่าซิตอัพ และ
  สะพานโค้ง คุณหมอช่วยแนะนำด้วยว่าควรไปปรึกษาแพทย์ท่านอื่นร่วมด้วยไหมคะ หรือว่าลองบริหารไปก่อน
  แต่หมอท่านนั้นไม่ได้บอกว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะพอดี

 44. manit says:

  ตอบคุณ may
  ถ้าสนใจปรับสถาพร่างกายให้ให้สมดุลย์ดีขึ้น คุณสามารถรักษาด้วยยาของหมอได้ครับ

 45. ning says:

  จะมีอาการ ชาที่แขน ตอนตื่นนอน บางครั้ง
  และมักมีอาการ ปวดตามแขน ขา หรือส่วนต่างๆของร่างกาย
  ถ้าปล่อยไว้ จะหายเอง โดยไม่ต้องกินยา แต่บางครั้ง จะมีอาการปวดรุนแรงมาก
  ถ้าคลำดูบริเวณที่ปวด หรือกดจะปวดร้าวมาก ยิ่งอากาศเย็น อาการจะกำเริบ
  จะไปพบแพทย์ ไม่แน่ใจว่าต้องพบแพทย์ ด้านไหนค่ะ

 46. manit says:

  ตอบคุณ ning
  -คุณการต้องรักษากับหมอท่านใดก้ได้ ที่ท่านรับรักษาและคุณต้องการไปบริการ การรักษาของท่าน
  -ไม่ขอตอบว่าไปหาหมอท่านใด หรือ ที่ไหน

 47. แอมมา says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ

  หนูชอบเมื่อยตามร่างกาย เช่น หน้าแข้ง ตามเอว(ด้านหลัง) พอนวดแล้วรู้สึกดีขึ้น แต่จะเป็นบ่อยมากค่ะ บางทีก็มีอาการกล้ามเนื้อกระตุกเป็นจุดๆค่ะ

 48. manit says:

  ตอบคุณ แอมมา
  แนะนำใช้ opc balm นวด และ ใช้ ผ้ารัด back support และงดทานอาหารรสจัด งดดื่ม เหล้า ของดอง หล่อไม้ สัตว์ปีก
  สักระยะ อาการจะดีขึ้น จนเป็นปกติ ครับ

 49. เล็ก says:

  สวัสดีคะคุณหมอ
  ปวดแขนจากการแบกของแล้วเอายามานวดเองประมาณ3วันถึงหายแล้วหลังจากนั้นก็มีก้อนเนื้อนิ่มปูดขึ้นที่แขนใกล้ๆข้อพับกดดูเจ็บนิดหน่อยไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรอยากเรียนถามคุณหมอคะว่ามันอันตรายไหมคะและควรจะรักษายังไงหรือบางทีอยู่เฉยๆเวลาขยับก็ได้ยินเสียงกระดูกลั่นก็อปมันเกิดจากอะไรคะ ขอบพระคุณคะ

 50. manit says:

  ตอบคุณ เล็ก
  แนะนำไปตรวจที่ รพ ก่อนครับ

 51. ิbert says:

  สวัสดีครับ
  ผมเป็นคนใช้คอมพิวเตอร์ทำงานบ่อยคร้ั้ง ช่วงแรกอาการที่เป็นคือปวดต้นคอตรงกล้ามเนื้อแนวด้านข้างจากสบักไปท้ายทอยข้างหู กล้ามเนื้อคอเกร็งเป็นมากตื่นนอน และวลาใช้คอม และขับรถ ช่วงหลังๆแค่นั่งเฉยๆ ก็มีอาการคอเกร็ง ปวดตรงสะบัก ท้ายทอย และปวดตา เพ่งมองอะไรนานๆก็เหมือนจะมึนๆหัวเหมือนจะเป็นลมช่วงหลังนี่เหมือนจะปวดตามแนวข้างๆหลัง และตึงที่น่องขาหลังหน้าแข้ง ไปตะเวนหาหมอหลายโรงพยาบาลเอ็กซเรย์ทั้งกระดูกคอ และกระดูกสันหลังก็ปรกติ ได้แต่ยาคลายเส้น หมอบอกแต่ว่ากล้ามเนื้ออักเสบ เป็นมา2ปีแล้ว ทำงานได้ไม่เต็มที่ เดี่ยวหายเดี่ยวเป็นหนักเบาสลับกันไปมา อยากให้คุณหมอช่วยวิเคราะห์อาการของผม และแนวทางการรักษา จะขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับ

 52. manit says:

  ตอบคุณ bert
  อาการ “อาการทปวดต้นคอตรงกล้ามเนื้อแนวด้านข้างจากสบักไปท้ายทอยข้างหู กล้ามเนื้อคอเกร็งเป็นมากตื่นนอน และวลาใช้คอม และขับรถ มีอาการคอเกร็ง ปวดตรงสะบัก ท้ายทอย และปวดตา เพ่งมองอะไรนานๆก็เหมือนจะมึนๆหัว”
  -อาการที่เล่ามานี้ เป้นอาการของกล้ามเนื้ออักเสบค่อนข้างรุนแรง
  แนวทางการรักษาให้หาย
  -ลดเวลาการทำงาน
  -ทานยาแคปซูลพลูคาวลดการอักเสบ
  และ ทายาถูนวดด้วยยาโอพีซี บาล์ม วันละ1-2ครั้ง ที่คอไหล่บ่า แขนนิ้ว
  และหลัง งดอาหารรสจัด
  -งดอาหารพวกของหวาน และ ลดการกินอาหารที่ไขมันสูง
  หากต้องการรักษาให้ติดต่อหมอมานิตย์โดยตรงครับ

 53. pedpuk says:

  สวัสดีค่ะ
  สอบถามคุณหมอค่ะ พอดีคุณป้าอายุ 64-65 ปี มีอาการปวด ชา ร้าวตั้งแต่สะโพกลงไปถึงปลายเท้า บางครั้งชาหนักจนไม่รู้สึก หากเดินมากๆ และยืนแล้วโอนเอนเหมือนจะโค่น ไม่สามารถเดินเป็นระยะทางไกลๆได้ ทานยามาแล้วหลายขนาน ทั้งยาแผนโบราณ แผนปัจจุบัน อยากทราบถึงการวินิจฉัยเบื้องต้นและแนวทางการกินยาหรือรักษาที่ถูกวิธีค่ะ

  รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

 54. manit says:

  ตอบคุณ pedpuk
  -เป้นโรคผู้สูงวัย โรคกล้ามเนื้อและข้อเสื่อม
  -รักษาให้อาการลดลงทานยา ให้ทานยาบำรุงสตรี และเสริมโปรตีน
  -ทานวดด้วย โอพีซีบาล์ม ทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง ตามบริเวณที่เป็น
  รักษาต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 เดือน อาการจะดีขึ้นอย่างน่าพอใจครับ

 55. พัท says:

  ขอสอบถามหน่อยค่ะคุณหมอ ขอคำถาวยาวสักหน่อยน่ะค่ะ
  สามีหนู มีอายุ 42 ปี แล้วค่ะ ตัวเขาสูง 180 กว่า ทำงานขับรถน้ำมัน มาเกือบ 5 ปีแล้วค่ะ เขาต้องขับรถเข้าเกีย เหยียบเบรกอยู่ทั้งวัน ทำให้เขาปวดขามากๆ เขาบอดจะปวดช่วงน่องมากที่สุด และหน้าขา
  และต้องยกสายและหัวจ่ายน้ำมันหัวใหญ่และหนักในการถ่ายน้ำมันจากรถไปสู่ถังเก็บใต้ดินของปั้ม ทำให้ปวดแขนมาๆอีกด้วย
  อาการที่ปวดหนักมี 2 ที่น่ะค่ะ
  1. ปวดขาช่วงน่อง และหน้าขา ปวดในกระดูกในเนื้อ มากจนทำให้กลางคืนนอนแทบไม่หลับเพราะอาการปวดมันกวนใจมาก
  2. ปวดแขนช่วงท่อนบนหลังแขน และทำให้แขนล้า จนแทบไม่มีแรง ยกของหรือทำอะไรโดยใช้แขนข้างขวาแทบไม่ค่อยได้
  3. เขามีโรคประจำตัวด้วย คือ โรคหอบหืด และไวรัสตับอักเสบบี หนูเลยไม่ค่อยกล้าให้เขากินยามากกลัวมีผลกับตับมากไป
  จะทำยังไงดีค่ะ คุณหมอ

 56. manit says:

  ตอบคุณ พัท
  -ทางออกแก้แก้อาการ ต้องรักษาครับ
  ด้วยยาแคปซูลพลูคาวNEB. ครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง และทาถูนวดวันละครั้ง และขณะมีอาการด้วย โอพีซีบาล์ม
  งดการดื่มสุรา เบียร์ งดอาหารรสจัด
  สนใจการรักษาติดต่อมาคุยกับหมอโดยตรงครับ

 57. เอ๋ says:

  คุงหมอค่ะหนูเป็นสเก้ดเงินแล้วปวดตามข้อจะทำไงดีค่ะตอนนี้กินยาแผนโบราณรักษาสเก็ดเงินยู่ค่ะ

 58. ปอ says:

  สวสดีครับหมอ
  ตอนนี้ผมอายุ 20ปี ล้ะเมื่อก่อนเล่นกีฬาเทควันโด แต่ตอนนี้หยุดเล่นมา 2-3ปีล้ะครับ ล่ะทีนี้มันมีอาการปวดบริเวรข้อเท้าตอนนอนหรือนั่งวันดีคืนดี มันมีอาการเหน็บชาพอดีจะถามหมอว่าเป็นแบบนี้มีทางรักษาหายไหมครับ

 59. manit says:

  ตอบคุณ เอ๋
  ลองรักษาดูครับ ถ้ารักษาไม่หายให้ติดต่อเข้ามาใหม่

 60. manit says:

  ตอบคุณ ปอ
  -นวดด้วยยา OPC Balm ใชทานวดบริเวณที่เป็นวันละ 1-2 ครั้ง และขณะมีอาการ เวลาไปหาหมดนวด เอายาไปให้หมอเพื่อนวดด้วย
  สักระยะอาการจะหายเป็นปกติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>